రేపు మైలవరానికి బాలిరెడ్డి పార్థివదేహం. నివాళి అర్పించనున్న జగన్.

రేపు మైలవరానికి బాలిరెడ్డి పార్థివదేహం. నివాళి అర్పించనున్న జగన్.

ప్రవాసాంధ్రుడు లక్కిరెడ్డి బాలిరెడ్డి పార్ధివదేహం బుధవారం మైలవరంలో లక్కిరెడ్డి బాలిరెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల వద్ద ప్రజల సందర్శనార్థం ఏర్పాటు చేస్తున్నా

Read More