రేపు హైదరాబాదులో Yoda డయాగ్నస్టిక్స్ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవం

రేపు హైదరాబాదులో Yoda డయాగ్నస్టిక్స్ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవం

అమెరికాకు చెందిన ప్రవాసాంధ్రుడు కంచర్ల సుధాకర్ హైదరాబాదులో `Yoda` లైఫ్ లైన్ డయాగ్నస్టిక్స్ పేరుతో ఒక ఆధునిక ఆరోగ్య పరీక్ష కేంద్రాన్ని నెలకొల్పారు. ఈ క

Read More