రొయ్యల పచ్చడి చేసే విధానంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

పచ్చడి రుచిగా రావాలంటే నాణ్యమైన రొయ్యలను ఎంచుకోవాలి. పచ్చడికి పెద్ద రొయ్యలే బాగుంటాయి. చిన్నవి వద్దు. ముందుగా వీటిని బాగా శుభ్రం చేసి గిన్నెలో నీళ్లు

Read More