లాస్‌వేగాస్ వీధుల్లో మోనొలిత్

లాస్‌వేగాస్ వీధుల్లో మోనొలిత్

గత వారం రోజులుగా ప్రత్యక్షం కావడం, వెనువెంటనే అదృశ్యమవుతూ ప్రజలను ఆశ్చర్యపరుస్తున్న మోనోలిత్‌ ఏకశిలా ఫలకం.. ప్రస్తుతం లాస్‌ వెగాస్‌ వీధిలో ప్రత్యక్షమై

Read More