వర్క్ ఫ్రం హోం కారణంగా పెరిగిన భుజం నొప్పులు

వర్క్ ఫ్రం హోం కారణంగా పెరిగిన భుజం నొప్పులు

వర్క్‌ ఫ్రమ్‌ హోమ్‌ వల్ల ఉద్యోగుల్లో భుజం, వెన్ను, మెడ నొప్పులు పెరుగుతున్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. ‘కంపెనీలు వర్క్‌ ఫ్రమ్‌ హోమ్‌ ప్రకటించిన తర్వాత సిక

Read More