వాళ్లిదరి లాగా చేయాలని ఉంది

వాళ్లిదరి లాగా చేయాలని ఉంది

మహానటి లో చేసిన కీర్తి సురేష్ క్యారెక్టర్ ,ఓ బేబీ సినిమాలో సమంత చేసిన క్యారెక్టర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం.ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ వస్తే నాకు చేయాలని ఉంది అని మ

Read More