విజయనగరం ఉపాధ్యాయుడికి ఘన సత్కారం

విజయనగరం ఉపాధ్యాయుడికి ఘన సత్కారం

ఉపాధ్యాయులకు బదిలీలు సహజమే. అలా బదిలీ అయిన ఓ టీచర్‌ను ఆ ఊరంతా కదిలి వచ్చి భుజాలపై మోసి.. ఊరేగించి సాగనంపింది. ఆ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల

Read More