వివేకా హత్యకు ఉపయోగించిన ఆయుధాలు స్వాధీనం-నేరవార్తలు

వివేకా హత్యకు ఉపయోగించిన ఆయుధాలు స్వాధీనం-నేరవార్తలు

* వికారాబాద్ జిల్లా యాలాల మండలం బండమిది పల్లి గేట్ దగ్గర తాండూర్ నుండి కర్ణాటకి అక్రమంగా రేషన్ బియ్యం తరలిస్తున్న 6 ఆటోలను పట్టుకొన్న వికారాబాద్ జిల్

Read More