విశాఖ తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన బంగ్లా నౌక-తాజావార్తలు

విశాఖ తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన బంగ్లా నౌక-తాజావార్తలు

* తెన్నేటి పార్క్ తీరంలో ఒడ్డుకు వచ్చినబంగ్లాదేశ్ కు చెందిన మర్చంట్ వెసల్ నౌక....ఎమ్.వి.మా.‌..గాలితీవ్రత ఎక్కవగా వుండటంతో ప్రతికూల పరిస్ధితుల్లో ఒడ్డు

Read More