వెంకన్న విగ్రహం అరగకుండా చర్యలు

వెంకన్న విగ్రహం అరగకుండా చర్యలు

తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరుని ఉత్సవమూర్తుల పరిరక్షణకు తితిదే చర్యలు చేపట్టింది. అభిషేకాలను తగ్గించాలని నిర్ణయించింది. ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే విశేష పూజతో

Read More