Kids After Vaasectomy Surgery

వేసక్టమీ తర్వాత పిల్లలను కనవచ్చా?

వేసెక్టమీ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాక.. మళ్లీ పిల్లల్ని కనొచ్చా.. పిల్లలు వద్దనుకుని వెసెక్టమీ చేయించుకునే మగవారు.. ఆ తర్వాత పిల్లలు కావాలనుకుంటే ఏం చేయాలి

Read More