వైకల్యంపై విజయం ఈ గుజరాత్ యువకుని సొంతం

వైకల్యంపై విజయం ఈ గుజరాత్ యువకుని సొంతం

గుజరాత్‌లోని రాజ్‌కోట్‌కు చెందిన స్మిత్‌ చాంగెలా చిన్నప్పటి నుంచీ నరాల వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. అలాగని శారీరక వైకల్యాన్ని కారణంగా చూపుతూ ఏ పని చేయకుండ

Read More