TANA World Poetry Conference 2021 Ugadi Plava

వైభవంగా తానా ప్రపంచ తెలుగు మహా కవి సమ్మేళనం-2021

ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం, (తానా) సాహిత్య విభాగం – తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక నిర్వహణలో - "ప్రపంచ తెలుగు మహాకవి సమ్మేళనం - 21" భారత కాలమానం ప్రకారం ఏప

Read More