వైభవంగా సింగపూర్ తెలుగు సమాజం వినాయక చవితి

వైభవంగా సింగపూర్ తెలుగు సమాజం వినాయక చవితి

సింగపూర్ తెలుగు సమాజం ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏడాదిలానే ఈ సంవత్సరం కూడా వినాకయ చవితి పూజాకార్యక్రమం స్థానిక పిజిపి హాల్ నందు గణపతి నామ జయజయద్వానాల నడుమ ఎంతో

Read More