శంషాబాద్ విమానాశ్ర పరిసరాల్లో తిరుగుతున్నది పులి కాదు పిల్లి

శంషాబాద్ విమానాశ్ర పరిసరాల్లో తిరుగుతున్నది పులి కాదు పిల్లి

శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పరిసరాల్లో తిరుగుతున్న జంతువు అడవి పిల్లిగా నిర్థారణ అయింది. అటవీ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన కెమెరాల్లో అడవి పిల్లి చిత్రాలు ని

Read More