శునకాలు గుఱ్ఱాలకు పెన్షన్

శునకాలు గుఱ్ఱాలకు పెన్షన్

భవనాలు కూలిపోయిన సమయంలో.. ఎంతో మంది ప్రాణాలను రక్షిస్తాయి. పేలుడు పదార్థాల స్మగ్లర్లను గుర్తించి రౌడీ మూకలను నియంత్రించడంలో సాయపడతాయి. సైన్యంలో సిబ్బం

Read More