శ్రీవారి నైవేద్యానికి దేశీయ ఆర్గానిక్ బియ్యం

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో సనాతన సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. దేశీయ విత్తనాలతో ప్రకృతి సిద్ధంగా సాగు చేసిన బియ్యంతో నైవేద్యం తయారు చేసి స్వామ

Read More