శ్రీశైలంలో అర్ధరాత్రి ద్రోన్ల కలకలం-నేరవార్తలు

శ్రీశైలంలో అర్ధరాత్రి ద్రోన్ల కలకలం-నేరవార్తలు

* శ్రీశైలంలో డ్రోన్ల కలకలం.నాలుగు రోజులుగా అర్ధరాత్రి చక్కర్లు.. ఏం జరుగుతోంది?ప్రముఖ శైవక్షేత్రం శ్రీశైలంలో డ్రోన్లు కలకలం రేపుతున్నాయి.నాలుగు రోజులు

Read More