శ్రీశైలం సిబ్బందికి కరోనా. ఆలయం మూసివేత.

శ్రీశైలం సిబ్బందికి కరోనా. ఆలయం మూసివేత.

సుప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం శ్రీశైలంలో రేపటి నుంచి వారం రోజుల పాటు దర్శనాలు నిలిపివేయనున్నారు.. ఈ మేరకు ఆలయ ఈవో ప్రటన విడుదల చేశారు. ఇద్దరు ఆలయ పరిచారకులు,

Read More