సగానికి సగం తెగ్గోశారు-H1b Rejections By USCIS On Record High

సగానికి సగం తెగ్గోశారు

హెచ్-1బీ వీసాల మంజూరులో భారతీయ ఐటీ దిగ్గజాలకు చుక్కెదురైంది. ఐటీ సర్వీసుల ఎగుమతుల్లో కీలకంగా ఉన్న దేశీ కంపెనీలకు జారీ చేసే వర్క్ వీసాలు (హెచ్-1బీ) భార

Read More