సబ్జా గింజలు తింటే చలువ చేస్తుంది

సబ్జా గింజలు తింటే చలువ చేస్తుంది

వేసవికాలం ఎండ వేడిమి నుంచి సబ్జాగింజలు చక్కని ఉపశమనం అందిస్తాయి. ఫలూదాకి అదనపు రుచిని అందించే సబ్జాగింజల్లో పోషకాలూ అధికమే! *సబ్జాగింజల్లో ఒమేగా-3 ఫ్

Read More