సబ్బుల్లో పువ్వులు పళ్లు…

సబ్బుల్లో పువ్వులు పళ్లు…

పట్టు లాంటి చర్మానికి... పాలూ పుదీనా! నిగలాడే మోముకి... నిమ్మా మందారం! కాంతులీనే ముఖానికి కుంకుమపువ్వు గుణాలు కలగలిపిన సబ్బులు... అంటూ టీవీలో నిత్యం ప

Read More