సరదాగా సాగిన TCAGT వేసవి వనభోజనాలు

సరదాగా సాగిన TCAGT వేసవి వనభోజనాలు

కెనడాలోని మాల్టన్‌లోని పాల్ కాఫీ పార్క్‌లో గ్రేటర్ టొరంటో ఏరియా తెలుగు సంఘం(TCAGT) ఆధ్వర్యంలో వేసవి వనభోజనాలు ఉత్సాహంగా నిర్వహించారు. దోస పార్టీ, బార్

Read More