సావిత్రిగారు వెంటాడారు - Mahanati Role Still Haunting Me -

సావిత్రిగారు వెంటాడారు

దర్శకుడు కథ చెబుతుండగానే పాత్రలోకి పరకాయ ప్రవేశం చేశాననే మాట నటుల నుంచి తరచూ వినిపిస్తుంటుంది. కొన్ని కథలు, పాత్రలు నటులకి ఆ స్థాయిలో కనెక్ట్ అవుతుంటా

Read More