సినిమాలకు చంద్రమోహన్ వీడ్కోలు

సినిమాలకు చంద్రమోహన్ వీడ్కోలు

నిన్నటితో 81 ఏట అడుగుపెట్టిన నటుడు చంద్రమోహన్ ఇక సినిమాలకు స్వస్తిపలికారు! 55 ఏళ్ళు నటించానని, రాఖీ సినిమా షూటింగ్లో గుండెనొప్పి రావడంతో బైపాస్ సర్జరీ

Read More