సిబిల్ స్కోర్ లేకుండా రుణం ఇలా పొందవచ్చు-వాణిజ్యం

సిబిల్ స్కోర్ లేకుండా రుణం ఇలా పొందవచ్చు-వాణిజ్యం

* ‘శీతాకాలంలో ఆహార కొరత రావచ్చు.. ఇళ్లల్లో నిల్వలు పెంచుకోండి’ ‘ఎవరైనా బింజ్‌ (ఎక్కువగా తిండితినే) వీడియోలు ఇంటర్నెట్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తే శిక్షిస్తాం’

Read More