సునీతకు వణుకు పుట్టించిన దర్శకుడు

సునీతకు వణుకు పుట్టించిన దర్శకుడు

ఓ చిత్రానికి డబ్బింగ్‌ చెబుతున్న సమయంలో దర్శకుడు చేసిన పనితో తాను మొదట షాకయ్యానని ప్రముఖ గాయని సునీత అన్నారు. " గతంలో ఓ చిత్రానికి డబ్బింగ్‌ చెప్పడం క

Read More