100కు 151మార్కులు. అయినా ఫెయిల్.

100కు 151మార్కులు. అయినా ఫెయిల్.

బిహార్‌లోని ఓ యూనివర్సిటీ నిర్లక్ష్య ధోరణి విమర్శలకు దారితీస్తోంది. సదరు యూనివర్సిటీ తాజాగా ఫలితాలను విడుదల చేయగా.. వాటిని చూసిన విద్యార్థులు నివ్వెరప

Read More