100మిలియన్ల నజరానా ప్రకటించిన మస్క్-వాణిజ్యం

100మిలియన్ల నజరానా ప్రకటించిన మస్క్-వాణిజ్యం

* ఇటీవలే ప్రపంచంలోనే అపర కుబేరుడిగా అవతరించిన ఎలాన్ మస్క్ కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించే సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేసే యజ్ఞంలో భాగం కావాలని నిర్ణయించుకున్నారు

Read More