100 యోగాసనాల రికార్డు

దుబాయిలో భారత సంతతికి చెందిన బాలిక సమృతి కాలియా(11) యోగాసనాల్లో ప్రపంచ రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. గురువారం బుర్జ్‌ ఖలీఫా వద్ద జరిగిన కార్యక్రమంలో ‘ప

Read More