తెలంగాణాలో అమ్మాయిలే ఎక్కువ

తెలంగాణాలో అమ్మాయిలే ఎక్కువ

రాష్ట్ర జనాభాలో అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలే ఎక్కువగా ఉన్నారని జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే వెల్లడించింది. 2019–20 సర్వే వివరాలను కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ

Read More