1088 అంబులెన్స్ సర్వీసులు ప్రారంభించిన జగన్-తాజావార్తలు

1088 అంబులెన్స్ సర్వీసులు ప్రారంభించిన జగన్-తాజావార్తలు

* జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం రోజు ఒకేసారి 1,008 సంఖ్యలో అధునాతన 104,108 సర్వీసు వాహనాలను ప్రారంభించడం గొప్ప ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని ముంఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌

Read More