11మంది చిన్నారులను కాల్చి చంపారు-నేరవార్తలు

11మంది చిన్నారులను కాల్చి చంపారు-నేరవార్తలు

* చదువుకునేందుకు పాఠశాలకు వచ్చిన విద్యార్థులు తుపాకీ గుళ్లకు బలయ్యారు. పాఠశాల ఆవరణంతా రక్తం ఏరులై పారింది. ఓ ఆగంతకురాలి దుశ్చర్యతో అమాయకులైన చిన్నారుల

Read More