విశాఖలో పుర్రె వేపుడు ఆరగించిన సైకో

విశాఖలో పుర్రె వేపుడు ఆరగించిన సైకో

విశాఖలో పుర్రె కలకలం... ఫ్రై చేసి తింటూ కనిపించిన సైకో...విశాఖపట్నం జిల్లా... రెల్లి వీధి. రెగ్యులర్‌గా ప్రజలు తిరిగేదే. ఇప్పుడైతే... మాస్కులు పెట్టుక

Read More