ఏపీలో నూతన పారిశ్రామిక విధానం

ఏపీలో నూతన పారిశ్రామిక విధానం

ఎంతగానో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న “పారిశ్రామికాభివృద్ధి విధానం 2020-23” ను రాష్ట్ర పరిశ్రమలు, వాణిజ్య, ఐ.టీ, జౌళి, పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్య

Read More