2024 “తానా” ఎన్నికలు నిర్వహించిన సంస్థకు లీగల్ నోటీసులు

2024 “తానా” ఎన్నికలు నిర్వహించిన సంస్థకు లీగల్ నోటీసులు

2023-24 తానా ఎన్నికలు నిర్వహించిన ElectrionTrust, Votegrity సంస్థలకు లీగల్ నోటీసులు పంపారు. తానా మాజీ అధ్యక్షుడు తాళ్లూరి జయశేఖర్, తానా బోర్డు మాజీ అధ

Read More