UK సంక్రాంతి: ఆవు పిడకలతో భోగి మంటలు

UK సంక్రాంతి: ఆవు పిడకలతో భోగి మంటలు

UKలోని బ్రాక్‌నెల్ నగరం "ది పార్క్స్ కమ్యూనిటీ"లో ప్రవాస తెలుగు వారు సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. పండుగ ప్రాముఖ్యతని, తెలుగు సంప్రదాయాలను వి

Read More