21ఏళ్ల కిందటి కేసులో ₹25కోట్ల జరిమానా

21ఏళ్ల కిందటి కేసులో ₹25కోట్ల జరిమానా

రెండు దశాబ్దాలకు పూర్వం జరిగిన ఒక కేసులో ముకేశ్‌ అంబానీ, అనిల్‌ అంబానీతోపాటు మరికొంతమందికి కలిపి మార్కెట్ల నియంత్రణ సంస్థ సెబీ రూ. 25 కోట్ల జరిమానా వి

Read More