మట్టి తింటున్న ఆవులు

మట్టి తింటున్న ఆవులు

మన్ను తిన్న కన్నయ్య గురించి విన్నాం! ఆ గోపాలుడిలాగే ఈ గోవులు మన్నును తింటున్నాయి. కర్నూలు జిల్లా సంగమేశ్వరం, జానాలగూడెం నల్లమల అటవీ ప్రాంతం పరిధిలో కొ

Read More