గుంటూరులో రుణ యాప్‌ల సంచలనం

గుంటూరులో రుణ యాప్‌ల సంచలనం

గుంటూరు జిల్లాలో నమోదైన ఇన్‌స్టంట్‌ లోన్‌ యాప్స్‌ కేసులో సింగపూర్‌ దేశానికి చెందిన సంస్థ మూలం కాగా.. చైనా దేశీయుడు ప్రధాన సూత్రధారి అని అర్బన్‌ జిల్లా

Read More