ఇక గూగుల్ ఉద్యోగులకు శుక్రవారం కూడా సెలవు-వాణిజ్యం

ఇక గూగుల్ ఉద్యోగులకు శుక్రవారం కూడా సెలవు-వాణిజ్యం

* వర్క్‌ ఫ్రమ్‌ హోం చేస్తున్న ఉద్యోగులకు మరొక రోజును వీక్‌ ఆఫ్‌గా గూగుల్‌ ప్రకటించింది. కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా పని చేసేందుకు

Read More