135కోట్లలో 30కోట్ల మందికి కరోనా

135కోట్లలో 30కోట్ల మందికి కరోనా

135కోట్ల జనాభా ఉన్న భారత్‌లో ఇప్పటి వరకూ పావువంతు ప్రజలకు (సుమారు 30కోట్లు) కరోనా వ్యాపించి ఉండొచ్చని సర్వేలో తేలింది. ప్రభుత్వ సెరోలాజికల్‌ సర్వేకు చ

Read More