7గంటల్లో 101మహిళలకు కు.ని ఆపరేషన్లు చేసిన వైద్యుడు

7గంటల్లో 101మహిళలకు కు.ని ఆపరేషన్లు చేసిన వైద్యుడు

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని సర్గుజా జిల్లాలో ఓ వైద్యుడు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. ఇటీవల ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఓ వైద్య శిబిరంలో కేవలం 7 గంటల్లోనే 101

Read More