లాస్ఏంజిల్స్ ఒలంపిక్స్ లోగో ఇదే

లాస్ఏంజిల్స్ ఒలంపిక్స్ లోగో ఇదే

2028 ఒలింపిక్స్‌కు అమెరికాలోని లాస్‌ ఏంజెల్స్‌ నగరం ఆతిథ్యమివ్వనుంది. 2028 సమ్మర్‌ ఒలింపిక్స్‌, పారాలింపిక్ గేమ్స్‌కు సంబంధించిన అధికారిక లోగోలను విశ్

Read More