ఆషాఢ మాసం విశిష్టత ఇది

ఆషాఢ మాసం విశిష్టత ఇది

ఆషాఢ మాసము..విశిష్టత పూర్వాషాడ నక్షత్రంలో కూడిన పౌర్ణమి ఉన్న నెలయే ఆషాడ మాసం. ఇది సంవత్సరములో 4 వ మాసం. దీనిని శూన్య మాసమని కూడా అంటారు. వర్షఋతువు

Read More