అద్దెకు ఎడ్లు

అద్దెకు ఎడ్లు

మనం షేరింగ్‌ ఎకానమీలో బతుకుతున్నాం. కార్లు, బైకులు, సైకిళ్లు, మంచాలు, సోఫాలు, బట్టలు.. సమస్తం అద్దెకు దొరుకుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే... వ్య

Read More