A special story on Indras Airavath

దేవగజం ఐరావతం

ఇంద్రుని వాహనం ఏమిటి అంటే తడుముకోకుండా ఐరావతం అని చెప్పేస్తాము. భారీకాయంతో, తెల్లటి మేనిఛాయతో మెరిసిపోయే ఐరావతాన్ని చూస్తే నిజంగానే అది దేవతా ఏనుగు అన

Read More