ఐశ్వర్య అక్క కోసం ప్రాణాలు ఇస్తా

ఐశ్వర్య అక్క కోసం ప్రాణాలు ఇస్తా

ఓ వ్యక్తి ఐశ్వర్యపై తనకున్న ఇష్టాన్ని తెలుపుతూ కామెంట్‌ చేశారు. ‘త్రిపురలో నేను మీకు వీరాభిమానిని. మీ కోసం ప్రాణాలు కూడా ఇచ్చేస్తా. మీ నటన నాకెంతో ఇష్

Read More