చిత్తురు జిల్లా బేనీషా మామిడి…టన్ను ₹2లక్షలు

చిత్తురు జిల్లా బేనీషా మామిడి…టన్ను ₹2లక్షలు

మామిడి పంట దిగుబడిలో చిత్తూరు జిల్లా ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. టేబుల్‌ రకం కాయల సాగులో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఏటా ఈ ప్రాంతం నుంచి మామిడికాయలను విదేశాలకు

Read More