అమెరికా ఎగుమతులపై చైనా ఆంక్షలు-వాణిజ్యం

అమెరికా ఎగుమతులపై చైనా ఆంక్షలు-వాణిజ్యం

* అమెరికాకు సంబంధించిన కీలక ఎగుమతులను చైనా నిలిపివేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే చైనా కంపెనీలపై అమెరికా ఆంక్షలు విధించడంతో దానికి ప్రతిగా చైనా ఈ చర్యలను చే

Read More